Ipinaskil ni: diwa81 | Pebrero 12, 2010

Ang Ilusyon ni de Quiros


Bakit bumababa na ang rating ni Noynoy kumpara sa rating ni Villar?
Ito ang tinatangkang sagutin ni Conrado de Quiros sa dalawang artikulo niya na “Magic” at “Trust.” Tinatangka niyang pag-aralan ang maling tinatakbo ng kampanya ni Noynoy na dahilan ng pagbaba ng rating niya na halos nakahabol na si Villar.
Para sa kanya, ang rason ay hindi dahil nawala na ang “Cory Magic.” Sa halip, aniya, ito ay dahil hindi pa ginagamit ni Noynoy ang “Cory Magic.”
Pero makikita sa aktwal, sa pagtingin ko, na ang tuluy-tuloy na pagbaba ng rating ni Noynoy sa mga sarbey ay hindi dahil sa pagkawala o hindi paggamit, kundi dahil mismo sa “Cory Magic.” Dahil ang “Cory Magic” tulad ng anumang mahika, ay isang ilusyon lamang. Sa partikular, ang ilusyon ni de Quiros sa napakamakapangyarihang “Cory Magic.” At anumang ilusyon, sa pagdaan ng panahon, ay nawawalan ng bisa.
Hindi naman nagkulang ang kampo ni Noynoy sa paggamit sa “Cory Magic” na ito, tulad ng sinasabi ni de Quiros. Sa kabaliktaran, ito nga mismo ang sinamantala ng LP para itulak sa unahan ang kandidato nila. Matatandaan na ilang araw o linggo lang matapos ang pagpanaw ni Cory, at nagsimula na ang plano ng pagtakbo ni Noynoy bilang presidente, naglipana ang mga infomercial niya na halos magkakasabay na ipinapalabas sa iba’t ibang istasyon sa telebisyon, nang primetime, kung saan isang buong kanta ang haba sa tema ng “hindi ka nag-iisa” ni Ninoy noong namatay ito. Napalitan ito ng parehong palabas, ng parada ng mga artista, pero iba naman ang kanta. Pagkatapos, nagkalat rin ang mga dilaw na t-shirt na may mapa ng Pilipinas (o ibang kulay na damit at ang mapa ang dilaw), ang iba may mukha pa ni Ninoy.
Bahagi ng “Cory Magic” noong panahon ng Snap Elections ng 1986 ang pag-abstrakto sa eleksyon tungo sa isang laban sa pagitan ng mabuti at masama, ng dilaw at pula. Sa kampanya ni Noynoy, ito rin naman ang kabuuang estratehiya ng kampo nila, at siya ring ipinapanukala ni de Quiros. Medyo overacting pa ang dagdag niya na “pamimili ito sa pagitan ng buhay o kamatayan.”
Kaya kung titingnan lang nang mabuti, hindi nagkulang ang kampo ni Noynoy na samantalahin ang “Cory Magic” para sa kanyang bentahe, kabaliktaran ng iniisip ni de Quiros.
Pero ang pinakamahalagang usapin ay ano nga ba ang “Cory Magic?”
Sa tingin ko, kahit sundin ng kampo ni Noynoy ang mga payo ni de Quiros, wala ring mangyayari kundi ang patuloy na pagbaba ni Noynoy. Iyon ay dahil mali ang mismong pag-unawa o pagpapahalaga ni de Quiros sa “Cory Magic.”
Totoo ba ang “Cory Magic?” Oo. Pero kung ano iyon, doon nagkakaiba ang sagot ko kay de Quiros.
Ang “Cory Magic” ay hindi ang EDSA, hindi ang People Power, tulad ng sinasabi ni de Quiros. Sa halip, ang kabaliktaran ang totoo: nagkaroon ng “Cory Magic” dahil sa EDSA, dahil sa People Power!
Unang-una na, maling ipakahulugan na ang “Cory Magic” ang EDSA at People Power. Ang People Power ay nagsimula pa bago pa man at sa buong panahon ng Martila Law ni Marcos. Ito sa kabuuan ang nagpabagsak kay Marcos, mula sa unang termino pa lang niya hanggang 1986. Mali na sabihin na lumitaw lang ito noong 1986, o mula 1983 nang mamatay si Ninoy. Ang People Power ay ang paglaban ng mamamayan sa bulok na rehimeng Marcos. Ito ang pinagsama-samang kolektibong aksyon ng mamamayang Pilipino na nagpabagsak sa diktadura ni Marcos – mula sa mga naglalakihang rali ng FQS at bago pa niyon, hanggang sa mga welga at lakbayan ng mga manggagawa at magsasaka, sa martsa ng libing ni Ninoy, hanggang dumulo sa EDSA noong 1986.
Ang “Cory Magic”, sa kabilang panig naman, ay ang malakas na hatak ng panawagan ni Cory para labanan ang rehimen bilang pagpapatuloy sa laban ni Ninoy (sa ganitong aspeto pa nga, masasabing Ninoy Magic din ito). Maraming napalabas sa lansangan ang mismong panawagan ni Cory, kasama ni Sin at ng iba pang partidong lumalaban sa diktadura noon. Kaya marami, pero hindi lahat ng lumabas noon sa lansangan ay dahil sa “Cory Magic.” Ilang taon ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino, laluna ng masang anakpawis, at libu-libong buhay na inialay para dito, bigla-biglang lilitaw si Cory at sasabihing “Cory Magic” ang nagpabagsak kay Marcos? Dito lumalabas ang ilusyon ng “Cory Magic” ni de Quiros.
Makalipas ang mahigit isang dekada, muling sumiklab ang People Power na nagpatalsik kay Estrada. Muli, ang ilusyon ni de Quiros na ang “Cory Magic” ang gumawa nito.
Ngayon, nais ding ipasok ni de Quiros ang ilusyon niya ng “Cory Magic” sa kasalukuyang eleksyon. “Pamimili ng buhay at kamatayan,” oo, taman iyon. Ang rehimeng Arroyo ang kamatayan, sa talinhaga at literal na pakahulugan. Pero ang tanong nga mismo ay sino ang kumakatawan sa buhay? Noong panahon ni Marcos, pwede pang sabihing si Cory ang kumatawan doon, pero hindi dahil sinabi niya o dahil likas na taglay niya iyon, kundi dahil siya ang pinili ng mamamayan, ng People Power, na kumatawan doon. Basta ang pinakamahalagang bagay noon ay ang maalis si Marcos. Pero noong 1986 pa iyon. Ilang panahon na ang nakalipas at nadagdag na karanasan ng mamamayang Pilipino sa kolektibong paglaban sa mga bulok na rehimen. Sa kasawiang-palad, tulad ng kampo ni Noynoy mismo, mukhang naiwan na rin ang pag-iisip ni de Quiros sa panahong iyon. Tama, natatagpuan natin ang ating mga sarili sa halos parehong sitwasyon tulad noong panahon ng diktadura ni Marcos, o maaaring mas malala pa nga. Pero sinong nagsabing si Cory at ang “Cory Magic” pa rin ang kumakatawan sa oposisyon kay Arroyo? Tama, na ang mangyayaring eleksyon ngayon ay pagpapatuloy ng paglaban sa bulok na rehimeng Arroyo. Pero kaninong laban iyon? Kay Cory ba? At dahil pumanaw na si Cory, tulad ng pagpanaw ni Ninoy, ipinapasa ba ang sulo ng pakikibaka sa kanyang anak na senador ngayon? O laban pa rin ito ng mamamayang Pilipino kung saan isang maliit na bahagi lang ang “Cory Magic” na sinasabi ni de Quiros?
At gamit ang hiwaga ng “Cory Magic,” buong pusong iprinoproklama ni de Quiros ang kanyang sagot.
Halos ganito ang sagot niya sa usapin ng C-5 project na ibinabato laban kay Villar: na si Noynoy ang nasa tamang pusisyon para isulong ang kaso laban kay Villar dahil siya ang may “malinis na rekord.” Malinis na rekord? Ang usapin sa C-5 ay ang paggamit ng kapangyarihan ng isang opisyal ng gubyerno para paburan ang kanyang mga negosyo. Ang mas tamang tawag diyan, burukrata kapitalista. Ginagamit ang pusisyon para magpayaman, sa ligal man o iligal na paraan. Si Noynoy ba ang nasa tamang pusisyon para isulong ang kasong ito laban kay Villar? Ano ba ang nangyari sa SCTex? Sa Hacienda Luisita?
Hindi ito pagdepensa kay Villar. Hindi kinekwestyon dito kung tama o mali ang desisyon ng Komite ng Senado. Kung may maling ginawa sa C-5, pagbayarin. Pero dahil sa partikular na sirkunstansya – ang mga taong imbwelto, kapwa nag-aakusa at inaakusahan, at ang timing ng paglabas ng kaso, nagiging malaking tanong tuloy, saan ba ang tamang lugar para husgahan ang kaso at sino ang mga hukom na huhusga sa kanya? Si Enrile ba, na nangangampanya para kay Erap bilang presidente? Si Zubiri ba, na isang mataas na upisyal ng Lakas-Kampi na kalaban din sa pulitika ng NP? Si Jamby, Gordon, Noynoy/Mar, na pawang tumatakbong presidente rin? Kung talagang may ebidensya at malakas ang kaso laban kay Villar, bakit nagbabangayan pa sa Senado, kung saan pagkatapos ng lahat ay wala rin namang huisdiksyon para ipakulong si Villar, at hindi ideretso sa korte o Ombudsman? Ang nangyari, ginagamit lang ng magkabilang panig ang pangalan ng mamamayan sa kani-kanilang makitid na layunin na banatan ang isa’t isa at magpaganda ng pangalan sa publiko. Kung talagang interes ng mamamayan ang isinasaalang-alang, madali lang ang solusyon sa usapin. At malayung-malayo sa katotohanan ang sinasabi ni de Quiros na si Noynoy ang solusyon. Muli ang ilusyon ng “Cory Magic.”
Paanong aangkinin ni Noynoy ang trono ng pakikibaka laban kay Arroyo, kung sa usapin pa lang ng reporma sa lupa, isa sa pinakamahalagang usapin, bagsak na kaagad si Noynoy?
Kesyo mahigit 1,000 hektarya na lang naman ang natira sa Hacienda Luisita at hindi na kayang hatiin sa mahigit 4,000 magsasaka. Bakit ba lumiit na ang Hacienda? At sinasabi ba niyang mahirap nang hati-hatiin pa sa mga magsasaka ang lupa kaya mas maigi nang manatili sa kanila ang pagmamay-ari nito?
Kesyo maliit lang naman ang shares niya sa kumpanya na nagmamay-ari sa lupa. Ang usapin dito, reporma sa lupa, hindi tinatanong kung malaki o maliit ang shares ng isang tao.
Kesyo hindi dapat makialam ang gubyerno sa usapin sa Hacienda dahil isa itong pribadong pag-aari at dapat lutasin sa loob ng mga magsasaka at ng korporasyon. Noong nagwelga ang mga manggagawa at magsasaka noon, hindi ba nakialam ang gubyerno at binuwag ang barikada at pinagbabaril pa ang mga tao?
At sa huli, napilitan na lang siyang sabihin na, pag-iisipan na niyang ipamigay ang lupa sa loob ng limang taon. SA LOOB NG LIMANG TAON? Sariling bakuran pa lang nila ang nakasalang dito, ganyan na kaligoy ang mga sagot niya, paano pa ang buong bansa kung saan milyun-milyong magsasaka ang kapareho ang kapalaran ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita?
Hindi ba parang pagbubuhat ng sariling bangko, o sa kaso ni de Quiros, pagpupumilit na buhatin ang bangko ni Noynoy, ang sabihing ang labanan sa eleksyong ito ay sa pagitan ni Noynoy at Arroyo lamang, sa pagitan ng mabuti at masama, ng tama at mali (kaugnay kay Arroyo, wala nang pagtatalo doon). Na para bang sinasabi niya na si Noynoy ang mabuti at tama, o sa madaling sabi, perpekto. Naiintindihan ko ang sinasabi ng kampo ni Noynoy na “malinis na rekord” (rekord ng makabuluhang nagawa habang nasa pusisyon). Pero ang pagiging perpekto, ang pagiging dalisay, walang rekord ng kurapsyon, ang “pagkatawan sa isang bagay na mas malaki pa sa buhay” (“represent something larger than life”), muli ang ilusyon ng “Cory Magic” ni de Quiros.
Hindi usapin dito ang pagboto ni de Quiros kay Noynoy. Kahit sino ay may karapatang maging partisano o magkaroon ng pagkiling. Pero ang iwasiwas ang mahiwagang baton ng “Cory Magic,” punasan ang lahat ng hirap at sakripisyo ng mamamayang Pilipino sa paglaban sa rehimeng Arroyo at biglang angkinin ang trono ng kapangyarihan?
Ang mangyayaring eleksyon ngayon ay labanan sa pagitan ng bulok na rehimeng Arroyo at ng mamamayang Pilipino na naghahangad ng pagbabago, ng People Power. Walang karapatan si Noynoy, laluna si de Quiros, na angkinin ang karangalan ng pagiging “simbolo.” Libu-libong buhay na ang nagbuwis sa pakikipaglaban sa bulok na Rehimeng Arroyo mula pa nang maupo ito sa pwesto at pagtaksilan ang mga kahilingan ng mamamayan. Sinong HAMBOG ang may karapatang bigla na lang papasok ngayong malapit na ang eleksyon at sasabihing siya ang simbolo ng pagbabago?
Napakatayog ng natatanaw, pero dahil sa ilusyon o magic, minsan nakakalimutan tuloy ng langaw na nakatungtong lang siya sa ulo ng kalabaw. At naroon ang problema (“there’s the rub”)!

Advertisements

Responses

  1. […] mahabang tugon si Diwa Dimagiba sa paggamit sa “Cory Magic” ng kampanya ni Noynoy […]


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

Mga Kategoriya

%d bloggers like this: