Ipinaskil ni: diwa81 | Hunyo 8, 2009

ANC Leadership Forum Part II


Leadership Forum – ANC

05 May 09

Kagabi itinuloy ang pangalawang bahagi ng Leadership Forum ng ANC. Para sa bahaging ito, lima sanang nagbabalak tumakbong pangulo ang kalahok. Dumalo sina Erap Estrada, Loren Legarda, Jejomar Binay, at Bayani Fernando. Hindi pa rin dumalo si Manny Villar; nagpahayag na ng pag-urong mismo si Ping Lacson.

Layunin ko lang dito na suriin ang mga naging sagot ng mga kalahok. Natural, dahil matatalinong tao at bihasang politiko na ang mga ito, may medyo magaganda rin naman silang sagot. Pero hindi ito nangangahulugan na pagboto o pagsang-ayon ko na ito sa mga politikong ito. Pwede lang siguro itong ituring na pantulong sa pagsusuri natin sa mga balak tumakbo sa 2010. Gayundin, hindi ko napanood ang naunang bahagi sa ANC, kaya hindi ko maisasama dito ang mga sagot ng naunang pangkat ng mga kandidato na inimbitahan ng ANC. Kung kaya, kailangan pa ring dagdagan ng patuloy na pag-aaral para masala nang mabuti ang gagawing desisyon sa susunod na taon. Dahil maaaring maganda o tama naman talaga ang sagot ng isa, pero hindi pa tayo nakakasiguro na ito na nga ang kanilang programa o talagang ipapatupad nila ang mga ito. Kailangan pa itong suhayan ng rekord ng bawat isa sa politika para matiyak ang kanilang kredilibidad.

Dagdag pa, bagamat kalahok din dito si Erap, at isasama ko na rin ang ilang sagot niya, hindi ko na siya ibibilang sa mga dapat isaalang-alang na kandidato. Para sa akin, hindi naman na dapat pang pagtalunan kung pwede pa ba siyang tumakbo o hindi. Dapat pinagpapasyahan nang huwag na siyang maluklok ulit, hindi lang dahil sa usapin ng batas at konstitusyon (madali naman nila itong binabali), kundi dahil nakita na natin ang rekord ng pamamahal niya noong naging presidente siya at alam naman na natin ang kinahinatnan niyon. Maliban lang kung gusto niyong isub ulit ang isinuka niyo na.

 1. Trabaho  sa lokal at sa ibang bansa.

–          Binay –  😦

 • Masyadong nakaasa sa dayuhang pamumuhunan ang kanyang plano.
 • Nakatuon din ang plano niya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng dayuhan at hindi ang pambansang ekonomya.

–          Legarda – 🙂

 • Kalahati lang na puntos ang ibibigay ko dito.
 • Bagamat hindi pangunahing solusyon sa problema ng disempleyo, may maitutulong din naman ang balak niyang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa micro-economics.

–          Erap – 😦

 • Nakaasa lang rin sa dayuhang pamumuhunan

–          BF –  😦

 • Puro retorika lang ang binanggit, at wala namang kongkreto at praktikal na plano.

Malaki talaga ang problema sa empleyo sa Pilipinas. Pero ang una pang nakakasagabal sa solusyon dito ay ang pagbubulag-bulagan ng gubyerno sa problema. Hanggang sa ngayon, itinatanggi pa rin nila ang katotohanan na palpak ang mga programa nila sa ekonomya at hindi nakapagpalitaw ng trabaho sa patuloy na lumalaking labor force sa Pilipinas. Masyado silang nakaasa sa dayuhang pamumuhunan, kaya natatali rin sa kung ano ang gusto at kailangan ng mga dayuhang ito. Dito natin nakikita ang pagkauobs ng mga propesyunal dito dahil sila ang kinakailangan sa ibang bansa, habang nakatuon pa rin sa pangangailangan ng malalaking multi-national corporations o MNC ang lokal na produksyon.

Marami ang nag-aakala na sa mga dayuhang pamumuhunan, uunlad ang ating ekonomya. Ni hindi nila nakikita ang napakalinaw na katotohanan na mahigit isang siglo na dito ang mga namumuhunan, palamuti na lang rin ang mga hadlang o limitasyon para sa pagpasok at paglabas ng kapital dahil sa liberalisasyon, hindi pa rin naman nagdulot ng kaunlaran, kundi sa kabaliktaran, lalo lang tayong naghirap dahil sa pamamayani ng mga MNC sa ekonomya ng Pilipinas.

Kung ngayon lang talaga ang titingnan natin, talagang kailangan ng bansa ng dayuhang pamumuhunan, dahil wala o minimal lang ang makikitang kapital sa panloob ekonomya. Pero iyon ay dahil hindi tayo nakatayo sa sarili natin. Ang malaking kakulangan ay ang industriyalisasyon. Ang papel lang natin, suplayer ng hilaw na materyales, at mga mala-manupaktura na napakababalang ng halaga habang napakamahal naman ng mga kailangang materyales at kasangkapan para dito. Taun-taon, laging may depisito sa kalakalan, mas malaki ang gastos sa mga inaangkat kaysa kinikita sa mga eksport natin.

Ang epekto naman nito sa mga manggagawa, kakaunti lang ang matatagpuang trabaho sa lokal at napakaliit pa ng sahod sa mga trabahong ito. Kaya marami ang napipilitang mangibang-bansa. Lalo pang lilitaw ang kabuwayan ng ekonomya natin kapag pumuputok ang krisi sa mga industriyalisadong bansa, tulad ngayon. Biglang babagsak ang demand sa mga eksport natin kaya bagsak din ang kita.

Ito ang mahalagang katotohanan na hindi kinikilala ng mga trapo. Puro lang sila satsat at retorika. Wala namang kongkretong plano na nakalapat sa partikular ng kalagayan ng Pilipinas.

 1. Mga kalidad para mahatak ang boto ng kabataan at plano sa edukasyon.

–          Loren –  🙂

 • Maganda ang binanggit niyang edukasyong nakabatay sa agrikultura.

–          Erap –  😦

 • Nabanggit niya noon na pinakamalaki ang bahagi ng edukasyon sa pambansang badyet, pero taliwas naman ito sa naging rekord niya noong presidente siya.

–          BF –  😦

 • Sa pagtingin niya, wala namang problema sa kasalukuyang programa, kailangan lang ng pampolitikang kapasyahan para ipatupad ito.
 • Samakatwid, hindi niya kinikilala ang malaking problema ng pagpapabaya ng gubyerno sa edukasyon dahil sa programa nitong liberalisasyon at komersyalisasyon ng edukasyon. Kung ito ang binabanggit niyang hindi naipapatupad, mangangahulugang mas masahol pa ang gagawin niya.

–          Binay –  🙂

 • Kalahati lang rin ang puntos na ibibigay ko dito.
 • Bagamat plano niyang bigyan ng malaking bahagi ang edukasyon, at nagawa na niya ito sa Makati, masyado pa ring nakasentro sa Makati ang programa niya at hindi lapat sa pambansang kalagayan.

Magandang tukuyin dito ang nabanggit ni Loren na edukasyong nakabatay sa agrikultura. Sa Mindanao, meron nang napasimulan doon na impormal na edukasyon noong una, ngunit kinilala rin kalaunan ng DepEd dahil sa napakagandang resulta ng paaralan. Ibinatay ng paaralan ang kurikulum nila sa agrikultura, ang panahon, diin, at pamamaraan sa pagtuturo. Mahalagang punto ito dahil pangunahing bahagi ng ekonomya ang agrikultura. Mayorya ng populasyon ang magsasaka kaya mahalaga na ang edukasyon ng mga bata ay nakaayon din sa kalagayang pang-agrikultura. Sa gayon, nakalapat din sa kongkretong kundisyon ng  bansa ang matututunan ng mga bata na mas madali nilang magagamit sa pambansang kaunlaran.

Kaugnay kay Binay, hindi ako gaanong bilib sa programa niya kasi masyado lang siyang nakatuon sa Makati at hindi naman nabanggit ang pambansang kalagayan kauganay ng edukasyon. Natural, madali niyang maipatupad ang programa niya sa Makati dahil malaki ang pondo ng Makati. Paano na sa pambansang antas na malaki ang kakulangan sa badyet?

Sa lahat sa kanila, bigo silang makita ang pangunahing problema sa edukasyon, ang neo-liberal na patakaran at komersyalisasyon ng edukasyon. Samantalang nasa UP pa sila mismo, kung saan napakalinaw na makikita ang masamang epekto nito noong mahigit tatlong ulit (3x) na lumaki ang matrikula at iba pang bayarin. Sinasabi lang ng gubyerno na isa sa pangunahin ang edukasyon, pero makikita sa aktwal ang kabaliktaran. Mas nauuna pa ang pagbili ng bala at armas na pamapatay sa mga mamamayan, kaysa pagbili ng libro o pagpapatayo ng mga paaralan kung saan ito kinakailangan.

 1. Pagtatalaga ng mga Justice sa SC

Hindi ko na isasama ang mga sagot nila dito. Madali naman itong sagutin. Pero puro salita pa lang ito, kailangan pa rin namang makita sa aktwal kung totoo nga sila sa kanilang salita.

Bibigyan ko lang sana sa kanila ng puntos kung may sumagot na tatanggalin na sa pangulo ang kapangyarihang magtalaga ng Justice sa SC para tunay na matiyak ang pagkakaroon ng hiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at hindi na lang sa papel ito umiiral.

 1. Reproductive Health Bill

–          BF –  😦

 • Konserbatibo.

–          Binay – 🙂

 • Kalayaang pumili

–          Loren –  🙂

 • Pero kalahati lang, kasi habang pabor siya sa impormadong pagpapasya, ibig sabihin, edukasyon sa mamamayan para makita nila ng malinaw ang kanilang mga mapagpipilian, tutol naman siya sa aborsyon nang walang pagtatangi.

–          Erap – 🙂

 • Kalahati lang rin.
 • Pabor siya dito, pero mali ang pananaw niya sa overpopulation.
 • Iyong kalahating puntos, para sa pagpapatawa niya. (Pauna ni Erap: “Sa aking karanasan…” Biglang may sumingit: “Marami ka na niyon…”)

Hindi ko binigyan ng puntos dito si BF, hindi lang dahil konserbatibo siya at tapat siya sa itinuturo ng Simbahang Katolika, kund dahil ipinapataw niya ang pananaw na ito ng simbahan sa pambansang patakaran. Paano ang hind katoliko? O iyong hindi naniniwala sa pananaw na ito? Bagamat dapat igalang ang mga turo ng simbahan, ano mang relihiyong ito, dapat ding kilalanin ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang batas ng simbahan ay hindi pwedeng ipataw bilang batas ng estado. Isa pa hindi ito lapat sa katotohanan at aktwal at praktikal na problema ng maraming pamilya. Mali rin ang argumento ng simbahan na dahil sa artipisyal na kontrasepsyon, nagdudulot ito ng paglala ng imoralidad at prostitusyon. Na para bang noong wala pang mga kondom at pills ay wala tayong problema sa imoralidad at prostitusyon.

 1. Kaso laban sa mga Arroyo

–          BF – 😦

 • Umiwas lang siya sa tanong.
 • Idinadahilan pa ang rule of law.

–          Binay – 🙂

 • Nakita naman natin na isa siya sa matatag na lumaban para mapanagot ang mga Arroyo sa mga krimen nito sa taumbayan.

–          Loren –  😦

 • Maligoy ang sagot.
 • Ligalistang pananaw, kung may ebidensya o may kaso, saka lang kikilos.

–          Erap –  🙂

 • Pagbibigyan ko na siya dito.
 • Siguradong magiging imparsyal siya dito, pero kung meron mang uusig kay Arroyo, sigurado, isa siya rito.

Hindi ako naniniwala sa mga sumasagot ng, kung may kaso… o hindi ko gagamitin ang tanggapan ng pangulo para manghimasok sa hudikatura. Linya na iyan ng rehimeng Arroyo e. Kung may ebidensya, edi, magsampa sila ng kaso sa tamang korte. Matapang silang maghamon nito dahil kayang-kaya naman nilang pagtakpan ang mga krimen nila, kaya din nilang maglabas ng gagawang ebidensya, o sa huli, kaya nilang brasuhin ang korte para pumabor dito. Iyon ay, kung makakapagsampa ng kaso laban sa kanila, sa kabila ng napakakapal na trenserang ipinalibot nila sa kanilang mga sarili para lang makaligtas sa lahat ng pananagutan nila.

 1. Alokasyon ng pondo

Hindi ko na lalagyan ng puntos ito, madali naman kasing sagutin ito. Kahit ako, kayang-kaya kong sabihin na uunahin ko ang serbisyong panlipunan, edukasyon, at iba pa.

Babanggitin ko lang dito ang ilang punto. Una, hindi kapani-paniwala si Erap dahil nakita na natin ang ginawa niya sa aktwal. Maganda ulit ang nabanggit ni Loren kaugnay ng agrikultura. Siya lang ang tumutukoy sa kategoryang ito bilang pundasyon ng ekonomya. Si Binay, magandan naman ang nagawa niya sa Makati, pero, muli, hindi naman niya binabanggit kung ano ang partikular na plano niya para sa buong Pilipinas na iba na ang kabuuang kalagayan kumpara sa Makati lang. Si BF, walang mararating ang plano niya dahil mababaw naman ang pagsusuri niya sa problema ng Pilipinas. Para sa kanya, basta naipapatupad daw niya ang batas, iyon ang mahalaga. Paano kung mapanupil ang batas? O kung hindi naman tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan?

 1. Hayden Kho Scandal

–          Loren –  😦

 • Ipinagtatanggol niya, syempre, ang ginagawang imbestigasyon ng Senado.\plus papogi points sa bill na siya ang nagfile kontra-anti-porno

–          Binay –  🙂

 • Reaksyunaryo ang gubyerno.
 • Marami nang kasong ganito, pero ngayon lang kumikilos dahil may Katrina Halili na na nasangkot.

–          BF –  :)!!!

 • Sa wakas, nakapuntos din si Binay, nakakalungkot, sa napakababaw na usapin lang siya nakapuntos.
 • Tingin niya, dapat hayaan na sa korte ang kaso, saka tingnan ng Senado kung may kulang sa batas.

–          Erap –  😦

 • Di sensitibo ang biro niya.

Tama ang sinabi ni Binay na reaksyunaryo ang gubyerno. Kung hindi pa sikat na artista ang nasangkot dito, baka hanggang ngayon, walang aksyon ang gubyerno sa ganitong mga kaso. Ngayong sikat na tao ang sangkot, sobra naman ang pagpapagpogi nila para makasabay sa publisidad. Tama rin si BF, hindi na kailangang imbestigahan ng Senado ang partikular na kaso para makagawa ng batas para dito. Pwede naman nilang subaybayan na lang ang ginagawa nang imbestigasyon ng ibang ahensya ng gubyerno.

**********************

Hindi ko na isasama ang huling tanong, tungkol lang naman ito sa mga ari-arian ng mga kalahok. Alam naman na natin na marami ito. Isa pa, hindi rin naman masasagot kung saan ba talaga galing ang lahat ng ito.

Sa kabuuan, mas may katuturan ang mga sagot ni Loran sa apat, lalo na sa mas mahahalagang usapin sa ekonomya at politika. Bagamat hindi niya naugat nang komprehensibo ang suliranin sa ekonomya, siya lang ang nakabanggit tungkol sa agrikultura. Pero kaugnay ng ilang usapin sa politika, mas maganda ang ipinapakitang rekord ni Binay, kahit pa limitado lang ito sa anti-Arroyong sentimyento. Si Loren, hindi ko nagustuhan noong matapos ang SONA ni Gloria ilang taon na ang nakalipas, kung saan bigla itong lumambot kay Gloria at dumidikit pa na parang nagpapahiwatig ng paghingi ng basbas ng pangulo para maging kandidato ng administrasyon. Sa Senado, hindi rin siya aktibo sa paglaban sa mga nalalantad na katiwalian ng administrasyon. Mas maingay pa siya sa mas maliliit na usapin na kinakaharpa ng bansa.

Kaugnay ni BF at Erap, hindi ko na kailangang banggitin pa ang magiging maraka nila para sa akin.

Pero sa kabuuan, para sa akin, ang panalo sa Leadership Forum na ito ng ANC… si Paq Yu! Kahit hindi siya kasali dito, sigurado ko, magiging mas magaling pa siya sa mga naging kalahok dito.

*****************

Matindi na ang pagtutol ng mamamayan laban sa CHA-CHA. Maging ang pinakakonserbatibong sektor ng lipunan, ang Simbahang Katolika, sa pamamagitan ng CBCP, ay nagpahayag na rin ng pagtutol dito at pagsuporta naman sa mga ginagawang protesta ng iba’t ibang sektor.

Kabalintunaan din ang ipinapakalat na pananakot na maaaring gamitin itong dahilan ni Gloria para magdeklara ng batas militar. E, ano ngayon kung magdeklara siya ng batas militar? Sasagutin lang rin naman ito ng mamamayang Pilipino ng pagkilos sa lansangan para pwersahan siyang pababain sa pwesto. Kung mananahimik lang ang tao, sa takot na baka magdeklara ng batas militar, makukuha lang ng rehimen ang maitim na balak nito, ang magpatuloy sa pusisyon at sa pandarambong sa kaban ng bayan. Natural lang na gagawin ng rehimen ang lahat para masunod ang kagustuhan nito, pero hindi dapat ito makahadlang o makasindak sa sino mang naniniwala sa hustisya at katarungan at naghahangad ng pambansang kaunlaran at demokrasya.

lumabas ang balita na hindi daw dahil sa swine flu ang dahilan kung bakit iniurong ng CHED ang pasukan, kundi para hindi makasama sa rali ang mga estudyante. sabi ko na nga ba, Malacanang ang nagpakalat ng virus dito (swine flu sa Pinas)

Leadership Forum – ANC

05 May 09

Kagabi itinuloy ang pangalawang bahagi ng Leadership Forum ng ANC. Para sa bahaging ito, lima sanang nagbabalak tumakbong pangulo ang kalahok. Dumalo sina Erap Estrada, Loren Legarda, Jejomar Binay, at Bayani Fernando. Hindi pa rin dumalo si Manny Villar; nagpahayag na ng pag-urong mismo si Ping Lacson.

Layunin ko lang dito na suriin ang mga naging sagot ng mga kalahok. Natural, dahil matatalinong tao at bihasang politiko na ang mga ito, may medyo magaganda rin naman silang sagot. Pero hindi ito nangangahulugan na pagboto o pagsang-ayon ko na ito sa mga politikong ito. Pwede lang siguro itong ituring na pantulong sa pagsusuri natin sa mga balak tumakbo sa 2010. Gayundin, hindi ko napanood ang naunang bahagi sa ANC, kaya hindi ko maisasama dito ang mga sagot ng naunang pangkat ng mga kandidato na inimbitahan ng ANC. Kung kaya, kailangan pa ring dagdagan ng patuloy na pag-aaral para masala nang mabuti ang gagawing desisyon sa susunod na taon. Dahil maaaring maganda o tama naman talaga ang sagot ng isa, pero hindi pa tayo nakakasiguro na ito na nga ang kanilang programa o talagang ipapatupad nila ang mga ito. Kailangan pa itong suhayan ng rekord ng bawat isa sa politika para matiyak ang kanilang kredilibidad.

Dagdag pa, bagamat kalahok din dito si Erap, at isasama ko na rin ang ilang sagot niya, hindi ko na siya ibibilang sa mga dapat isaalang-alang na kandidato. Para sa akin, hindi naman na dapat pang pagtalunan kung pwede pa ba siyang tumakbo o hindi. Dapat pinagpapasyahan nang huwag na siyang maluklok ulit, hindi lang dahil sa usapin ng batas at konstitusyon (madali naman nila itong binabali), kundi dahil nakita na natin ang rekord ng pamamahal niya noong naging presidente siya at alam naman na natin ang kinahinatnan niyon. Maliban lang kung gusto niyong isub ulit ang isinuka niyo na.

1. Trabaho sa lokal at sa ibang bansa.

Binay : Frown

o Masyadong nakaasa sa dayuhang pamumuhunan ang kanyang plano.

o Nakatuon din ang plano niya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng dayuhan at hindi ang pambansang ekonomya.

Legarda : Smile

o Kalahati lang na puntos ang ibibigay ko dito.

o Bagamat hindi pangunahing solusyon sa problema ng disempleyo, may maitutulong din naman ang balak niyang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa micro-economics.

Erap : Frown

o Nakaasa lang rin sa dayuhang pamumuhunan

BF : Frown

o Puro retorika lang ang binanggit, at wala namang kongkreto at praktikal na plano.

Malaki talaga ang problema sa empleyo sa Pilipinas. Pero ang una pang nakakasagabal sa solusyon dito ay ang pagbubulag-bulagan ng gubyerno sa problema. Hanggang sa ngayon, itinatanggi pa rin nila ang katotohanan na palpak ang mga programa nila sa ekonomya at hindi nakapagpalitaw ng trabaho sa patuloy na lumalaking labor force sa Pilipinas. Masyado silang nakaasa sa dayuhang pamumuhunan, kaya natatali rin sa kung ano ang gusto at kailangan ng mga dayuhang ito. Dito natin nakikita ang pagkauobs ng mga propesyunal dito dahil sila ang kinakailangan sa ibang bansa, habang nakatuon pa rin sa pangangailangan ng malalaking multi-national corporations o MNC ang lokal na produksyon.

Marami ang nag-aakala na sa mga dayuhang pamumuhunan, uunlad ang ating ekonomya. Ni hindi nila nakikita ang napakalinaw na katotohanan na mahigit isang siglo na dito ang mga namumuhunan, palamuti na lang rin ang mga hadlang o limitasyon para sa pagpasok at paglabas ng kapital dahil sa liberalisasyon, hindi pa rin naman nagdulot ng kaunlaran, kundi sa kabaliktaran, lalo lang tayong naghirap dahil sa pamamayani ng mga MNC sa ekonomya ng Pilipinas.

Kung ngayon lang talaga ang titingnan natin, talagang kailangan ng bansa ng dayuhang pamumuhunan, dahil wala o minimal lang ang makikitang kapital sa panloob ekonomya. Pero iyon ay dahil hindi tayo nakatayo sa sarili natin. Ang malaking kakulangan ay ang industriyalisasyon. Ang papel lang natin, suplayer ng hilaw na materyales, at mga mala-manupaktura na napakababalang ng halaga habang napakamahal naman ng mga kailangang materyales at kasangkapan para dito. Taun-taon, laging may depisito sa kalakalan, mas malaki ang gastos sa mga inaangkat kaysa kinikita sa mga eksport natin.

Ang epekto naman nito sa mga manggagawa, kakaunti lang ang matatagpuang trabaho sa lokal at napakaliit pa ng sahod sa mga trabahong ito. Kaya marami ang napipilitang mangibang-bansa. Lalo pang lilitaw ang kabuwayan ng ekonomya natin kapag pumuputok ang krisi sa mga industriyalisadong bansa, tulad ngayon. Biglang babagsak ang demand sa mga eksport natin kaya bagsak din ang kita.

Ito ang mahalagang katotohanan na hindi kinikilala ng mga trapo. Puro lang sila satsat at retorika. Wala namang kongkretong plano na nakalapat sa partikular ng kalagayan ng Pilipinas.

2. Mga kalidad para mahatak ang boto ng kabataan at plano sa edukasyon.

Loren : Smile

o Maganda ang binanggit niyang edukasyong nakabatay sa agrikultura.

Erap : Frown

o Nabanggit niya noon na pinakamalaki ang bahagi ng edukasyon sa pambansang badyet, pero taliwas naman ito sa naging rekord niya noong presidente siya.

BF : Frown

o Sa pagtingin niya, wala namang problema sa kasalukuyang programa, kailangan lang ng pampolitikang kapasyahan para ipatupad ito.

o Samakatwid, hindi niya kinikilala ang malaking problema ng pagpapabaya ng gubyerno sa edukasyon dahil sa programa nitong liberalisasyon at komersyalisasyon ng edukasyon. Kung ito ang binabanggit niyang hindi naipapatupad, mangangahulugang mas masahol pa ang gagawin niya.

Binay : Smile

o Kalahati lang rin ang puntos na ibibigay ko dito.

o Bagamat plano niyang bigyan ng malaking bahagi ang edukasyon, at nagawa na niya ito sa Makati, masyado pa ring nakasentro sa Makati ang programa niya at hindi lapat sa pambansang kalagayan.

Magandang tukuyin dito ang nabanggit ni Loren na edukasyong nakabatay sa agrikultura. Sa Mindanao, meron nang napasimulan doon na impormal na edukasyon noong una, ngunit kinilala rin kalaunan ng DepEd dahil sa napakagandang resulta ng paaralan. Ibinatay ng paaralan ang kurikulum nila sa agrikultura, ang panahon, diin, at pamamaraan sa pagtuturo. Mahalagang punto ito dahil pangunahing bahagi ng ekonomya ang agrikultura. Mayorya ng populasyon ang magsasaka kaya mahalaga na ang edukasyon ng mga bata ay nakaayon din sa kalagayang pang-agrikultura. Sa gayon, nakalapat din sa kongkretong kundisyon ng bansa ang matututunan ng mga bata na mas madali nilang magagamit sa pambansang kaunlaran.

Kaugnay kay Binay, hindi ako gaanong bilib sa programa niya kasi masyado lang siyang nakatuon sa Makati at hindi naman nabanggit ang pambansang kalagayan kauganay ng edukasyon. Natural, madali niyang maipatupad ang programa niya sa Makati dahil malaki ang pondo ng Makati. Paano na sa pambansang antas na malaki ang kakulangan sa badyet?

Sa lahat sa kanila, bigo silang makita ang pangunahing problema sa edukasyon, ang neo-liberal na patakaran at komersyalisasyon ng edukasyon. Samantalang nasa UP pa sila mismo, kung saan napakalinaw na makikita ang masamang epekto nito noong mahigit tatlong ulit (3x) na lumaki ang matrikula at iba pang bayarin. Sinasabi lang ng gubyerno na isa sa pangunahin ang edukasyon, pero makikita sa aktwal ang kabaliktaran. Mas nauuna pa ang pagbili ng bala at armas na pamapatay sa mga mamamayan, kaysa pagbili ng libro o pagpapatayo ng mga paaralan kung saan ito kinakailangan.

3. Pagtatalaga ng mga Justice sa SC

Hindi ko na isasama ang mga sagot nila dito. Madali naman itong sagutin. Pero puro salita pa lang ito, kailangan pa rin namang makita sa aktwal kung totoo nga sila sa kanilang salita.

Bibigyan ko lang sana sa kanila ng puntos kung may sumagot na tatanggalin na sa pangulo ang kapangyarihang magtalaga ng Justice sa SC para tunay na matiyak ang pagkakaroon ng hiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at hindi na lang sa papel ito umiiral.

4. Reproductive Health Bill

BF : Frown

o Konserbatibo.

Binay : Smile

o Kalayaang pumili

Loren : Smile

o Pero kalahati lang, kasi habang pabor siya sa impormadong pagpapasya, ibig sabihin, edukasyon sa mamamayan para makita nila ng malinaw ang kanilang mga mapagpipilian, tutol naman siya sa aborsyon nang walang pagtatangi.

Erap : Smile

o Kalahati lang rin.

o Pabor siya dito, pero mali ang pananaw niya sa overpopulation.

o Iyong kalahating puntos, para sa pagpapatawa niya. (Pauna ni Erap: “Sa aking karanasan…” Biglang may sumingit: “Marami ka na niyon…”)

Hindi ko binigyan ng puntos dito si BF, hindi lang dahil konserbatibo siya at tapat siya sa itinuturo ng Simbahang Katolika, kund dahil ipinapataw niya ang pananaw na ito ng simbahan sa pambansang patakaran. Paano ang hind katoliko? O iyong hindi naniniwala sa pananaw na ito? Bagamat dapat igalang ang mga turo ng simbahan, ano mang relihiyong ito, dapat ding kilalanin ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang batas ng simbahan ay hindi pwedeng ipataw bilang batas ng estado. Isa pa hindi ito lapat sa katotohanan at aktwal at praktikal na problema ng maraming pamilya. Mali rin ang argumento ng simbahan na dahil sa artipisyal na kontrasepsyon, nagdudulot ito ng paglala ng imoralidad at prostitusyon. Na para bang noong wala pang mga kondom at pills ay wala tayong problema sa imoralidad at prostitusyon.

5. Kaso laban sa mga Arroyo

BF : Frown

o Umiwas lang siya sa tanong.

o Idinadahilan pa ang rule of law.

Binay : Smile

o Nakita naman natin na isa siya sa matatag na lumaban para mapanagot ang mga Arroyo sa mga krimen nito sa taumbayan.

Loren : Frown

o Maligoy ang sagot.

o Ligalistang pananaw, kung may ebidensya o may kaso, saka lang kikilos.

Erap : Smile

o Pagbibigyan ko na siya dito.

o Siguradong magiging imparsyal siya dito, pero kung meron mang uusig kay Arroyo, sigurado, isa siya rito.

Hindi ako naniniwala sa mga sumasagot ng, kung may kaso… o hindi ko gagamitin ang tanggapan ng pangulo para manghimasok sa hudikatura. Linya na iyan ng rehimeng Arroyo e. Kung may ebidensya, edi, magsampa sila ng kaso sa tamang korte. Matapang silang maghamon nito dahil kayang-kaya naman nilang pagtakpan ang mga krimen nila, kaya din nilang maglabas ng gagawang ebidensya, o sa huli, kaya nilang brasuhin ang korte para pumabor dito. Iyon ay, kung makakapagsampa ng kaso laban sa kanila, sa kabila ng napakakapal na trenserang ipinalibot nila sa kanilang mga sarili para lang makaligtas sa lahat ng pananagutan nila.

6. Alokasyon ng pondo

Hindi ko na lalagyan ng puntos ito, madali naman kasing sagutin ito. Kahit ako, kayang-kaya kong sabihin na uunahin ko ang serbisyong panlipunan, edukasyon, at iba pa.

Babanggitin ko lang dito ang ilang punto. Una, hindi kapani-paniwala si Erap dahil nakita na natin ang ginawa niya sa aktwal. Maganda ulit ang nabanggit ni Loren kaugnay ng agrikultura. Siya lang ang tumutukoy sa kategoryang ito bilang pundasyon ng ekonomya. Si Binay, magandan naman ang nagawa niya sa Makati, pero, muli, hindi naman niya binabanggit kung ano ang partikular na plano niya para sa buong Pilipinas na iba na ang kabuuang kalagayan kumpara sa Makati lang. Si BF, walang mararating ang plano niya dahil mababaw naman ang pagsusuri niya sa problema ng Pilipinas. Para sa kanya, basta naipapatupad daw niya ang batas, iyon ang mahalaga. Paano kung mapanupil ang batas? O kung hindi naman tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan?

7. Hayden Kho Scandal

Loren : Frown

o Ipinagtatanggol niya, syempre, ang ginagawang imbestigasyon ng Senado.\plus papogi points sa bill na siya ang nagfile kontra-anti-porno

Binay : Smile

o Reaksyunaryo ang gubyerno.

o Marami nang kasong ganito, pero ngayon lang kumikilos dahil may Katrina Halili na na nasangkot.

BF :Cool!!!

o Sa wakas, nakapuntos din si Binay, nakakalungkot, sa napakababaw na usapin lang siya nakapuntos.

o Tingin niya, dapat hayaan na sa korte ang kaso, saka tingnan ng Senado kung may kulang sa batas.

Erap : Frown

o Di sensitibo ang biro niya.

Tama ang sinabi ni Binay na reaksyunaryo ang gubyerno. Kung hindi pa sikat na artista ang nasangkot dito, baka hanggang ngayon, walang aksyon ang gubyerno sa ganitong mga kaso. Ngayong sikat na tao ang sangkot, sobra naman ang pagpapagpogi nila para makasabay sa publisidad. Tama rin si BF, hindi na kailangang imbestigahan ng Senado ang partikular na kaso para makagawa ng batas para dito. Pwede naman nilang subaybayan na lang ang ginagawa nang imbestigasyon ng ibang ahensya ng gubyerno.

**********************

Hindi ko na isasama ang huling tanong, tungkol lang naman ito sa mga ari-arian ng mga kalahok. Alam naman na natin na marami ito. Isa pa, hindi rin naman masasagot kung saan ba talaga galing ang lahat ng ito.

Sa kabuuan, mas may katuturan ang mga sagot ni Loran sa apat, lalo na sa mas mahahalagang usapin sa ekonomya at politika. Bagamat hindi niya naugat nang komprehensibo ang suliranin sa ekonomya, siya lang ang nakabanggit tungkol sa agrikultura. Pero kaugnay ng ilang usapin sa politika, mas maganda ang ipinapakitang rekord ni Binay, kahit pa limitado lang ito sa anti-Arroyong sentimyento. Si Loren, hindi ko nagustuhan noong matapos ang SONA ni Gloria ilang taon na ang nakalipas, kung saan bigla itong lumambot kay Gloria at dumidikit pa na parang nagpapahiwatig ng paghingi ng basbas ng pangulo para maging kandidato ng administrasyon. Sa Senado, hindi rin siya aktibo sa paglaban sa mga nalalantad na katiwalian ng administrasyon. Mas maingay pa siya sa mas maliliit na usapin na kinakaharpa ng bansa.

Kaugnay ni BF at Erap, hindi ko na kailangang banggitin pa ang magiging maraka nila para sa akin.

Pero sa kabuuan, para sa akin, ang panalo sa Leadership Forum na ito ng ANC… si Paq Yu! Kahit hindi siya kasali dito, sigurado ko, magiging mas magaling pa siya sa mga naging kalahok dito.

*****************

Matindi na ang pagtutol ng mamamayan laban sa CHA-CHA. Maging ang pinakakonserbatibong sektor ng lipunan, ang Simbahang Katolika, sa pamamagitan ng CBCP, ay nagpahayag na rin ng pagtutol dito at pagsuporta naman sa mga ginagawang protesta ng iba’t ibang sektor.

Kabalintunaan din ang ipinapakalat na pananakot na maaaring gamitin itong dahilan ni Gloria para magdeklara ng batas militar. E, ano ngayon kung magdeklara siya ng batas militar? Sasagutin lang rin naman ito ng mamamayang Pilipino ng pagkilos sa lansangan para pwersahan siyang pababain sa pwesto. Kung mananahimik lang ang tao, sa takot na baka magdeklara ng batas militar, makukuha lang ng rehimen ang maitim na balak nito, ang magpatuloy sa pusisyon at sa pandarambong sa kaban ng bayan. Natural lang na gagawin ng rehimen ang lahat para masunod ang kagustuhan nito, pero hindi dapat ito makahadlang o makasindak sa sino mang naniniwala sa hustisya at katarungan at naghahangad ng pambansang kaunlaran at demokrasya.

lumabas ang balita na hindi daw dahil sa swine flu ang dahilan kung bakit iniurong ng CHED ang pasukan, kundi para hindi makasama sa rali ang mga estudyante. sabi ko na nga ba, Malacanang ang nagpakalat ng virus dito (swine flu sa Pinas)

Advertisements

Responses

 1. Yes you the storyteller

 2. Very remarkable topic

  • salamat sa pagdaan. kayo, ano naman ang opinyon niyo sa usaping ito?


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Mga Kategoriya

%d bloggers like this: