Ipinaskil ni: diwa81 | Mayo 1, 2009

MAKASAYSAYANG MATAAS NA KAWALAN NG TRABAHO, DAPAT TUGUNAN SA HALIP NG MGA MUMONG HAKBANGIN


IBON Press statement / 1 May 2009

MAKASAYSAYANG MATAAS NA KAWALAN NG TRABAHO, DAPAT TUGUNAN SA HALIP NG MGA MUMONG HAKBANGIN

Ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino ay makikitang pinakamalala ngayon dulot ng pinakamataas na kawalan ng trabago at malawakang tanggalan sa gitna ng pandaigdigang krisis, at kinakailangan ng mas radikal na mga reporma lampas pa sa mga mumong hakbangin ng gubyerno.

Ang karaniwang tunay na tantos ng [dis]empleyo na mahigit 11% mula 2001 hanggang unang kwarto ng 2009 ay pinakamalala sa kasaysayan ng Pilipinas at makikitang lumala pa dulot ng krisis. Malinaw na pinakamatinding tinamaan ang mga manggagawa sa sektor ng manupaktura, dahil mas bulnerable ang industriya ng eksport ng Pilipinas dahil nakatali sa mga pamilihan ng US. Makikitang pinakamatindi ang kawalan ng trabaho sa sektor na ito, na nagbawas ng 122,000 trabaho mula 2008, dagdag pa ang 137,000 trabaho sa manupaktura na [nawala] mula sa sinundang taon.

Ang matinding krisis sa trabaho sa bansa ay hindi wastong matutugunan ng tinaguriang Comprehensive Livelihood and Emergency Employment Program
(CLEEP) ng administrasyong Arroyo, na hindi lumalayo sa pagharap ng gubyerno sa paglikha ng mga trabaho. Ang bahagi ng emergency package ay nagbibigay pa rin ng tulong na paglilipat sa apektadong mga overseas Filipino workers (OFW) at karagdagang mga treynig para sa pagpapahusay at pagbibigay ng bagong mga kasanayan. Higit pa, kahit pa malikha nga ng programa ang tinatayang 800,000 trabaho ngayong taon, hindi pa rin nito masasaklaw ang mahigit 900,000 bagong pasok na pwersa sa paggawa, bukod pa sa humigit-kumulang 11,600 permanenteng natanggal at 38,800 pansamantalang tinanggal at dagdag ang 12,000 napatalsik na mga OFW mala noong Oktubre 2008 nang pumutok ang pandaigdigang krisis.

Samantalang kulang na kulang ang tugon ng gubyerno, higit pa, pinupuna ng IBON ang mga pagsisikap ng gubyerno at malalaking negosyo na ipasa sa mga manggagawa ang pasanin ng pag-angkop sa krisis sa pamamagitan ng pagbabawas ng sahod at benepisyo at tanggalan ng trabaho. Sa ilalim ng Economic Resiliency Plan (ERP) ng administrasyon, taksil na itinutulak ng Department of Labor ang pleksibleng iskema sa paggawa tulad ng rotated force leaves (rotasyon ng sapilitang pagliiban) at pinaikling oras ng trabaho bilang tugon umano sa pandaigdigang krisis.

Sa harap ng kulang-kulang na mga solusyon para tugunan ang krisis, ang sektor ng paggawa at ekonomya ay kagyat na nangangailangan ng agresibog mga reporma at programa. Kabilang sa mga hakbanging maghahatid ng kagyat na mga benepisyo ang pagpapataas sa pampublikong gastusin para sa panlipunang serbisyo, pagtanggal sa VAT sa mga produkto ng langis, paglibre sa mga pampublikong rekurso sa pamamagitan ng pagtigil sa pagbayad sa mga utang, at iba pa.

Dapat nasa unahang-hanay rin ang gubyerno sa pagtatanggol sa trabaho ng mga Pilipino, na dapat kabilang ang pagpapatupad ng mga programang magpapahinto sa mga iskema ng pleksibilidad at iba pang hakbanging sa paggawa na nagbabanta sa kaseguruhan sa trabaho. Dapat ding bigyan ng malawak na soprta ng gubyerno ang mga Pilipinong prudyuser, kabilang ang mas malaki at mas murang pagbubukas sa pagpipinansya, teknolohiya, hilaw na materyales at impraistruktura. Maaaring ituo ang panloob na pamilihan tungo sa pagbibigay ng mas malalaking oportunidad para sa mga industriyang Pilipino kahit pa aktibong sinusuyo ang mga dayuhang pamilihan. Pwede ring pahusayin ng gubyerno ang mga patakaran, benepisyo sa buwis at iba pang insentibo para sa mga negosyong Pilipino.

Ang maka-elitista at free-market oriented na mga patakaran ng gubyerno, na nagpanatiling atrasado sa ekonomya ng Pilipinas, ay dapat ding malaking repormahin. Sa minimum, dapat magkaroon ng buong pagsasaayos sa peligrosong kalakalan at mga patakaran sa liberalisasyon sa pamumuhunan na puminsala sa lokal na mga industriya at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. ###########

IBON Foundation
IBON Center 114 Timog Ave.
Quezon City, Philippines
Tel. (632) 9277060 to 62
Fax (632) 9292496

(Salin ng may-akda)

Advertisements

Responses

  1. salamat po sa sagot na ibinahagi nyo


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Mga Kategoriya

%d bloggers like this: